HAKKIMIZDA

Günaydın Otomotiv olarak Uzun yıllardır sektörde kazanmış olduğu deneyimlerini konusunda uzman kadrosuyla sizin adınıza araştırarak gereken bilgileri detayları ile doğru ve tarafsız siz değerli müşterilerimize aktarmayı ilke edinmiştir.

Firmamızda;
* Egzoz Emisyon Ölçümü
* LPG Sızdırmazlık Raporu
* Okul Taşıtı Muayenesi
* Terazi Muayenesi
* R-10
* R-89
* R-46
* Damper Kasa Monteli Araç Muayenesi

TARAFSIZLIK & BAĞIMSIZLIK

+ Muayene faaliyetlerini taraflardan bağımsız olarak yürütecektir.

+ Muayene faaliyetlerinin tarafsızlığından sorumlu olacak, ticari, mali, ve/veya diğer baskıların tarafsızlığa zarar vermesine izin vermeyecektir.

+ Muayene kuruluşu ve personeli muayene işlemi ile ilgili olarak kararlarının bağımsızlığını ve bütünlüğünü etkileyecek her hangi bir faaliyet içerisine girmeyeceklerdir. Özellikle, muayene edilen birimlerin tasarım, üretim, tedarik, tesisat, satın alma, mülkiyet, kullanım ve bakımı ile ilgileri olmayacaktır.

+ Bir muayene kuruluşu muayene edilen birimlerin tasarım, üretim, tedarik, tesisat, satın alma,

A essay writing service can best essay writing service be a great source of assistance within an situation where you need to write your school essays. Such services are useful in composing your college essays and receiving good grades in your school exams. It’s possible to seek the services of a good essay writing service that will help your college essays are written by you even in the event that you don’t know much about this subject matter. Such services use. It won’t be difficult for the pupils to read your school essays. The topics and examples of papers can be easily understood by students. They will surely get the idea from the examples of papers they will not feel afraid to write their own essays, they are shown.

mülkiyet, kullanım ve bakımı ile ilgileri olan bir yasal kuruluşun bir parçası olmayacaklardır.

+ Muayene kuruluşu firma/müşteriye hizmet vereceğinde, tarafsızlığa risk oluşturacak unsurları belirleyecektir.(Bu riskler muayene kuruluşunun yapısından ve/veya personelinin ilişkilerinden kaynaklanan riskleri de içerecektir. Bununla birlikte mülkiyet, yönetim, idare, personel, paylaşılan ortak kaynaklar, finansman, sözleşmeler, pazarlama ve/veya bir satış komisyonunun ödenmesi, yeni müşterilere verilecek referanslar gibi teşvikleri de içerebilir.)

+ Muayene kuruluşunun aşağıdakiler tarafından denetlenen birimlerin tasarım, üretim, tedarik, tesisat, satın alma, mülkiyeti ile ilintili bir ayrı tüzel kişi ile bağlantısı olmayacaktır:

1) Ortak mülkiyet, sahiplerinin muayenenin sonucunu etkileyecek yetkiye sahip olmadığı durumlar hariç ;

2) Organizasyonların yönetim kurulu veya eşdeğer organlarında ortak mülkiyet tarafından atanmış kişiler, bunların fonksiyonlarının bir muayenenin sonucunu etkileyecek tesirlerinin olmadığı durumlar hariç,

3) Aynı üst düzey yönetime direk olarak rapor veren kişiler, bunların muayenenin sonuçlarını etkileyemeyeceği durumlar hariç;

4) Sözleşmeden doğan yükümlülükler veya muayenenin sonuçlarının üzerinde etki yapabilecek yetisi olan diğer imkânlar.

+ Tarafsızlığa dair riskler tanımlandığında risklerin nasıl elimine edileceği belirtilmiştir. (DD-07  Tarafsızlığa yönelik risk analizi Karar/Bertaraf Yöntemi)

+ Tarafsızlık ve bağımsızlık üst yönetim Tarafsızlık ve Gizlilik beyanı ile taahhüt edilmiştir.

+ Muayene kuruluşu A Tipi gereksinimleri karşılayacak şekilde organize olmuştur.

+ Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca Organizasyon El Kitabında belirtilen hükümleri yerine getirirken hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz.

Test ve kontroller için Teklif Formu (F52) belirtilen, hizmet alan firma tarafından yapılması gereken işlemler yapılmadan personel test ve kontrole başlamamalıdır. Hizmet alan firma personeli engeller ve/veya görevini yapmaktan alıkoyarsa Teklif Formu (F52) Formu İdari Şartlar Madde 3 ve 4 ten sorumludur.

Muayene kuruluşu personeli taahhütü ile garanti altına alınmaktadır. (DD-06)

VİZYON VE MİSYONUMUZ

Misyonumuz

İnsan kaynaklarına verdiğimiz önem ve yatırımın desteği ile; Müşterilerimize, Topluma ve çevreye saygılı, en verimli, en kaliteli, en uygun fiyatlı, en kısa teslim süreli, hijyenik ortamda tam otomatik makinalar ile Türk Gıda Kodeksine uygun müşteri memnuniyetini amaçlayan hizmetler ile faaliyetlerine devam etmektir.

Vizyonumuz

  • Ürünlerimizin kalite değerlerini sektörümüzün en yüksek değerine ulaştırmak.
  • Ürünlerimizi yeni noktalara ulaştırmaya öncelik vermek.
  • Ürün çeşitliliğini artırarak daha geniş kitlenin kullanımını sağlamak.
  • Sürekli eğitimle sektörümüzdeki en yüksek İnsan Kaynağı potansiyeli desteği ile eğitimlerinde sürekliliği sağlayarak, misyonumuzda belirttiğimiz hedefleri maksimize etmek.
  • Marka bilinirliğini ön plana çıkaracak faliyetlere daha fazla yatırım yapmak.
  • Müşterilerimizin taleplerini karşılayacak ürünleri üretmek amacıyla alternatif yatırım faaliyetleriyle ağırlık vermek.

GİZLİLİK

+ Muayene kuruluşu, muayene faaliyetlerini yürütürken yasal olarak zorlayıcı taahhütler kanalıyla gerçekleştirirken, elde edilen veya oluşan bilginin yönetimi konusunda sorumludur. Eğer elde edilen bilginin kamuya açıklanması gibi bir durum mevcut olursa, muayene kuruluşu müşteriyi önceden bilgilendirmek zorundadır.

+ Müşterinin herkese açık hale getirdiği bilgiler hariç veya muayene kuruluşu ve müşteri arasında anlaşma olduğunda( şikayetlere cevap vermek sebebiyle örneğin.), tüm bilgiler tescilli bilgi addedilir ve gizli bilgi olarak işlem görür.

+ Muayene kuruluşunun kanun gereği veya sözleşme yükümlülükleri dolayısıyla açıklaması gerektiğinde, müşteri veya ilgili bireyin, kanunca yasaklanmadığı takdirde, verilen bilgi konusunda haberdar edilecektir.

+ Müşteri hakkında, müşteri haricinde bir kaynaktan elde edilen bilgi gizli bilgi olarak işlem görecektir.

+ İşverenin ve işyerinin, müşterinin ve müşterinin işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Muayene kuruluşu personeli taahhütü ile garanti altına alınmaktadır.(DD-06)