Okul Taşıtlarına Kamera Takılmaya Başlandı

Türk Standartları Enstitüsü’ nün ( TSE ) 24/03/2011 tarihinde yayınladığı, “Okul Taşıtı Tadilatı” konulu duyuruya istinaden, 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren tüm Okul Taşıtlarına 4 adet kamera takılmaya başlanmıştır. TSE duyurusunun 4.6. Maddesine göre; eğer doğrudan görmek yeterli değilse, kapılardan iniş ve binişi hem içerden hem dışarıdan gösterecek optik cihazlar bulunmalıdır. Ayrıca aracın ön tarafında sürücünün bulunduğu seviyenin altında kalan yerler ile yan tarafların görülmesine ve bütün araç boyunca zeminin özellikle tekerlere yakın yerlerin ve aracın arka tarafının izlenmesine imkan sağlayan aynalar veya başka bir teçhizat bulunmalıdır. Uygunluğu yetkili servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir. TSE nin bu yayınına göre Okul Taşıtlarının resimde de belirtilen 4 noktasına kamera takılmış ve riskli bölgeler kontrol altına alınmıştır.