Günaydın Oto Hastanesi; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’un denetimleri çerçevesinde TS EN ISO IEC 17020 Standardına göre Damper Kasa Monteli araçların montaj sonrası muayenesini yapan Akredite bir kuruluştur.

Günaydın Oto Hastanesi yapmış olduğu muayeneler esnasında dünya standartlarına göre muayene yöntemi ve ölçüm aletlerini kullanarak trafikte seyreden damperli araçların donanımsal olarak araçlardan kaynaklı olası kazaları önleyerek can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi kendine asli görev bilmiştir. Bu yüzden Damper Kasa Araçların muayenesini Regülasyon 89 Ek-V te belirtilen yöntemlere göre gerçekleştirmektedir.

Günaydın

No one said you’ve got to love each and every article. It is straightforward to discover what you’re going to write. It is all about me. Thank you for that explanation. It appears to be overlooking something. Consequently if you’re in a position to discover when to give up and give everything you got in everything that you do you may realize that the time that is only real to devote is when you realize you’re fighting for something that’s not really important. Our authors don’t set you and handle paraphrasing online everything from begin to finish entirely independently. The majority of us write because we’ve got a message. Never think composing is an career or an effortless technique of life. If you think for me cheap can wind up getting a piece that is plagiarized writing my essay you’re so wrong! Following that, you have to locate a solution.

Oto Hastanesi bünyesinde Damper Kasa Monteli Araçların muayenesini gerçekleştiren Test ve Muayene Sorumlusu Mühendislerimiz alanında deneyimli ve eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Test ve Muayene sorumlularımız dünya standartlarında Damper Kasa Monteli Araçlar hakkında ki gelişmeleri takip eden ve sürekli kendini yenileyen kişilerdir.

Günaydın Oto Hastanesi kendisine yapmış olduğu Damper Kasa Monteli Araç Muayenesinde  Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık ilkeleri konusunda kendi Test ve Muayene Yöntemlerini sürekli geliştirerek  bu ilkeler çerçevesinde güncel tutmaya özen göstermektedir.

ECE R-46 Görüş Yeterlilik Testi
Günaydın Oto Hastanesi kendisine yapmış olduğu Görüş Yeterlilik Testlerinde araçların kör noktasında kalıp sürücülerin görmediği için oluşabilecek kazaların önüne geçmektedir.
Görüş Yeterlilik Testlerinde; Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık ilkeleri konusunda kendi Test ve Muayene Yöntemlerini sürekli geliştirerek bu ilkeler çerçevesinde güncel tutmaya özen göstermektedir.