57bc7b740f2544294c6e99f8

Genel Bilgiler

1- Okul servis araçları, MARTOY hükümlerinin yanı sıra 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve aşağıda açıklanan teknik hususlara uyacak biçimde imal/tadil edilir.

2- M kategorisi araçlarda, M1 kategorisi hariç olmak üzere, belirtilen muafiyet ve diğer hususlar dikkate alınarak 2001/85/AT Yönetmeliği şartlarını sağlayan araçlar okul servis aracı olarak imal/tadil edilir. Okul servis araçlarının M2 veya M3 kategorisi olması durumunda, ancak Sınıf B, Sınıf III ve ayakta yolcu taşınmaması şartıyla Sınıf II olmasına müsaade edilir.

3- M1 kategorisi araçta en fazla sürücü hariç 8 kişi taşınabilir ve çocuklar için Ek XII madde 4.2 ve madde 4.8’de belirtilen hükümler uygulanmaz. M1 kategorisi araçların güç kumandalı kapılarında 2001/85/AT Yönetmeliğinin Ek I’inin Madde 7.6.5 şartları ile ayrıca, aşağıdaki diğer şartlar da aranır.

Okul Servis Aracı Teknik Muayene Raporu Örneği

 Formu Görüntüle

Günaydın Oto HastanesiOkul Taşıtı Muayenesinde  Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık ilkeleri konusunda kendi Test ve Muayene Yöntemlerini sürekli geliştirerek  bu ilkeler çerçevesinde güncel tutmaya özen göstermektedir.

OKUL TAŞITI İÇİN İŞ YAPMA ŞARTLARI

 • Okul taşıtı 10 yaşından kesinlikle büyük olmamalıdır.
 • Araca ait Geçici ruhsat Ek44 veya Araç Tescil belgesi bulundurulmalıdır.
 • Araca ait SMM Belgeli ve Araç projelendirme Mühendis Yetki belgesi olan Makine Mühendisi onaylı Araç Tadilat Projesi olması.
 • Muayene yapılacak araca ait kontrol listesi hakkındaki bilgileri içeren Muayene raporu formu hazır bulundurulmalı ve müşteri muayene yapılmadan aracın Okul Taşıtına uygun otomatik kapı sisteminin bulunması,
 • Okul taşıtının kör nokta görüntüleme sistemi bulunması
 • Aracın markası, modeli, aracın tanıtım numarası muayeneden önce muayene kuruluşumuza iletilmesi.
 • Araç üzerinde Reflektif malzemeden“Okul Taşıtı” yazısının bulundurulması
 • DUR-İkaz lambasının bulundurulması
 • Aracın koltuk sayısının, Personel/Öğrenci ayrımının görünebilir bir levha ile yapılması
 • Araçta araca uygun Yangın Söndürme tüpünün, ilk yardım çantasının bulundurulması
 • Araç orta sürgülü kapı önünde korkuluk bulunması
 • Aracı Geri İkaz Sistemi (Buzzer) bulundurulması,
 • Kapıların açılıp kapanırken sesli ikaz sistemi bulundurulması
 • Araca Acil Çıkış bacası(sun roof) bulunması
 • Acil Çıkış yerlerinin belirlenmesi
 • Çekiçlerin Acil Çıkışlara yakın ulaşılabilir yerde bulunması
 • Aracın üzerinde 6 gözlü park sensörü bulunması gerekmektedir.