b_2

Günaydın Oto Hastanesi; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’un denetimleri çerçevesinde TS EN ISO IEC 17020 Standardına göre Damper Kasa Monteli araçların montaj sonrası muayenesini yapan Akredite bir kuruluştur.

Günaydın Oto Hastanesi yapmış olduğu muayeneler esnasında dünya standartlarına göre muayene yöntemi ve ölçüm aletlerini kullanarak trafikte seyreden damperli araçların donanımsal olarak araçlardan kaynaklı olası kazaları önleyerek can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi kendine asli görev bilmiştir. Bu yüzden Damper Kasa Araçların muayenesini Regülasyon 89 Ek-V te belirtilen yöntemlere göre gerçekleştirmektedir.

Günaydın Oto Hastanesi bünyesinde Damper Kasa Monteli Araçların muayenesini gerçekleştiren Test ve Muayene Sorumlusu Mühendislerimiz alanında deneyimli ve eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Test ve Muayene sorumlularımız dünya standartlarında Damper Kasa Monteli Araçlar hakkında ki gelişmeleri takip eden ve sürekli kendini yenileyen kişilerdir.

Günaydın Oto Hastanesi kendisine yapmış olduğu Damper Kasa Monteli Araç Muayenesinde  Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık ilkeleri konusunda kendi Test ve Muayene Yöntemlerini sürekli geliştirerek  bu ilkeler çerçevesinde güncel tutmaya özen göstermektedir.

Damperli Araçlar İçin İş yapma Şartları

  • Araca ait Geçici ruhsat Ek44 veya Araç Tescil belgesi bulundurulması.
  • Damper üzerinde bulunan elektronik komponentin ECR 10 seviyesinde belgeli olmalı veya EMU 2004/108 AT Yönetmeliğine uygun CE İşareti taşımalıdır.
  • Damper açık iken veya açık kalması durumunda aracın hızını max 10km/ saate sınırlayan bir tertibatın bulunması
  • Aracın damperi hareket halinde iken açık bırakılması durumunda sürücüyü ikaz eden bir görsel ve sesli bir ikaz sistemi bulunması gerekmektedir.